Aktualno

Izplačila socialnih transferjev v 2024

|
Avtor: B. P.
denar duda nogavica
Znani so datumi izplačil za celo letošnje leto. Foto: Profimedia

Znani so datumi, na katere so predvidena izplačila socialnih transferjev v letu 2024.

Socialni transferji se lahko financirajo iz državnega proračuna, proračunov občin in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mednje sodijo denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, štipendije ter tudi otroški dodatki.

Izplačila socialnih transferjev v letu 2024 so po podatkih, ki jih je objavilo ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, predvidena na naslednje datume, in sicer do 16. ure na navedene datume.

Izplačila socialnih transferjev v januarju 2024

DS, Zois STIP – sreda, 10. januar

PRO, SD, REJ – četrtek, 11. januar

OD – petek, 12. januar

DVD, DNO – petek, 12. januar

DPID DR – ponedeljek, 15. januar

KDČ, DPID, SN – ponedeljek, 15. januar

KD – sreda, 31. januar

DSP I. obdelava – petek, 19. januar

VD – sreda, 31. januar

DSP II. obdelava – petek, 2. februar

Izplačila socialnih transferjev v februarju 2024

DS, Zois STIP – sreda, 9. februar

PRO, SD, REJ – torek, 13. februar

OD – sreda, 14. februar

DVD, DNO – sreda, 14. februar

KDČ, DPID, SN – četrtek, 15. februar

DPID ODČ – četrtek, 15. februar

DPID DR – četrtek, 15. februar

V, VI – petek, 16. februar

KD – četrtek, 29. februar

Trajna DSP – OZP – ponedeljek, 19. februar

DSP I. obdelava – sreda, 21. februar

VD – sreda, 28. februar

DSP II. obdelava – torek, 5. marec

Izplačila socialnih transferjev v marcu 2024

DS, Zois STIP – petek, 8. marec

PRO, SD, REJ – sreda, 13. marec

OD – četrtek, 14. marec

DVD, DNO – četrtek, 14. marec

KDČ, DPID, SN – petek, 15. marec

DPID ODČ – petek, 15. marec

DPID DR – petek, 15. marec

Trajna DSP – OZP – torek, 19. marec

ID – ponedeljek, 18. marec

KD – četrtek, 28. marec

DSP I. obdelava – četrtek, 21. marec

VD – četrtek, 28. marec

DSP II. obdelava – četrtek, 4. april

Izplačila socialnih transferjev v aprilu 2024

DS, Zois STIP – petek, 10. april

PRO, SD, REJ – četrtek, 11. april

OD – petek, 12. april

DVD, DNO – petek, 12. april

KDČ, DPID, SN – ponedeljek, 15. april

DPID DR – ponedeljek, 15. april

DPID ODČ – ponedeljek, 15. april

KD – torek, 30. april

Trajna DSP – OZP – petek, 19. april

DSP I. obdelava – petek, 19. april

VD – torek, 30. april

DSP II. obdelava – petek, 5. maj

Izplačila socialnih transferjev v maju 2024

DS, Zois STIP – petek, 10. maj

PRO, SD, REJ – ponedeljek, 13. maj

OD – torek, 14. maj

DVD, DNO – torek, 14. maj

KDČ, DPID, SN – sreda, 15. maj

DPID ODČ – sreda, 15. maj

DPID DR (poračun) – sreda, 15. maj

V, VI – četrtek, 16. maj

KD – petek, 31. maj

Trajna DSP – OZP – petek, 17. maj

DSP I. obdelava – torek, 14. maj

VD – petek, 31. maj

DSP II. obdelava – torek, 4. junij

Izplačila socialnih transferjev v juniju 2024

DS, Zois STIP – ponedeljek, 10. junij

PRO, SD, REJ – sreda, 12. junij

OD – četrtek, 13. junij

DVD, DNO – četrtek, 13. junij

KDČ, DPID, SN – petek, 14. junij

DPID ODČ – petek, 14. junij

DPID DR (poračun) – petek, 14. junij

ID – ponedeljek, 17. junij

KD – petek, 28. junij

Trajna DSP – OZP – sreda, 19. junij

DSP I. obdelava – sreda, 19. junij

VD – petek, 28. junij

DSP II. obdelava – ponedeljek, 4. julij

Izplačila socialnih transferjev v juliju 2024

DS, Zois STIP – sreda, 10. julij

PRO, SD, REJ – četrtek, 11. julij

OD – petek, 12. julij

DVD, DNO – petek, 12. julij

KDČ, DPID, SN – ponedeljek, 15. julij

DPID ODČ – ponedeljek, 15. julij

DPID DR (poračun) – ponedeljek, 15. julij

KD – sreda, 31. julij

Trajna DSP – OZP – petek, 19. julij

DSP I. obdelava – petek, 19. julij

VD – sreda, 31. julij

DSP II. obdelava – četrtek, 1. avgust

Izplačila socialnih transferjev v avgustu 2024

DS, Zois STIP – petek, 9. avgust

PRO, SD, REJ – ponedeljek, 12. avgust

OD – torek, 13. avgust

DVD, DNO – torek, 13. avgust

KDČ, DPID, SN – sreda, 14. avgust

DPID ODČ – sreda, 14. avgust

DPID DR (poračun) – sreda, 14. avgust

KD – petek, 30. avgust

Trajna DSP – OZP – ponedeljek, 19. avgust

DSP I. obdelava – sreda, 21. avgust

VD – petek, 30. avgust

DSP II. obdelava – torek, 3. september

Izplačila socialnih transferjev v septembru 2024

DS, Zois STIP – torek, 10. september

PRO, SD, REJ – sreda, 11. september

OD – četrtek, 12. september

DVD, DNO – četrtek, 12. september

KDČ, DPID, SN – petek, 13. september

DPID ODČ – ponedeljek, 16. september

DPID DR (poračun) – ponedeljek, 16. september

ID – ponedeljek, 16. september

KD – ponedeljek, 30. september

Trajna DSP – OZP – četrtek, 19. september

DSP I. obdelava – petek, 20. september

VD – ponedeljek, 30. september

DSP II. obdelava – četrtek, 3. oktober

Izplačila socialnih transferjev v oktober 2024

DS, Zois STIP – četrtek, 10. oktober

PRO, SD, REJ – petek, 11. oktober

OD – ponedeljek, 14. oktober

DVD, DNO – ponedeljek, 14. oktober

KDČ, DPID, SN – torek, 15. oktober

DPID ODČ – torek, 15. oktober

DPID DR (poračun) – torek, 15. oktober

V, VI – sreda, 16. oktober

KD – sreda, 30. oktober

Trajna DSP – OZP – petek, 18. oktober

DSP I. obdelava – ponedeljek, 21. oktober

VD – sreda, 30. oktober

DSP II. obdelava – torek, 5. november

Izplačila socialnih transferjev v novembru 2024

DS, Zois STIP – petek, 8. november

PRO, SD, REJ – sreda, 13. november

OD – četrtek, 14. november

DVD, DNO – četrtek, 14. november

KDČ, DPID, SN – petek, 15. november

DPID ODČ – petek, 15. november

DPID DR (poračun) – petek, 15. november

Trajna DSP – OZP – torek, 19. november

DSP I. obdelava – četrtek, 21. november

VD – petek, 29. november

DSP II. obdelava – sreda, 4. december

Izplačila socialnih transferjev v decembru 2024

DS, Zois STIP – torek, 10. december

PRO, SD, REJ – sreda, 11. december

OD – četrtek, 12. december

DVD, DNO – četrtek, 12. december

KDČ, DPID, SN – petek, 13. december

DPID ODČ – ponedeljek, 16. december

DPID DR (poračun) – ponedeljek, 16. december

ID – ponedeljek, 16. december

KD – torek, 31. december

Trajna DSP – OZP – četrtek, 19. december

DSP I. obdelava – petek, 20. december

VD – petek, 27. december

DSP II. obdelava – petek, 3. januar 2025

Legenda

OD – otroški dodatek

DVD – dodatek za veliko družino

DNO – dodatek za nego otroka

PRO – pomoč ob rojstvu otroka

SD – starševski dodatek

DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vključno s prispevki)

SN – starševska nadomestila (vključno s prispevki ter prispevki za neplačan očetovski dopust)

KDČ – prispevki zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

REJ – rejnine (vključno s prispevki)

ID – izvozne dajatve

V, VI – vinjete družina, vinjete invalidi

DPID DR – Delno plačilo za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika (vključno s prispevki)

DS, Zois STIP – državne štipendije, Zois štipendije

DSP – denarna socialna pomoč

VD – varstveni dodatek

OZP – pbvezni zdravstveni prispevek po ZZVZZ-T

KD – komunikacijski dodatek

Imena za punčke
Imena za fantke

Povezani članki

Zadnji dodani članki