Aktualno

Vse lahko izrabite za igro, ki je hkrati učenje

|
Avtor: Anja Scuka
Prikupen plakat v učilnici OŠ Kozara. Foto: A. Š.
Prikupen plakat v učilnici OŠ Kozara. Foto: A. Š.

Mineva 30 let od začetka organizirane pomoči za učence s posebnimi potrebami na Goriškem.

Osnovna šola Kozara Nova Gorica je ustanovljena za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Zavod v okviru javne službe izvaja prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja in prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami.  

Letos obeležuje že 63 let delovanja: delovati je začela leta 1961 v Solkanu, 17. marca 1978 pa se je preselila v novo zgradbo v Novi Gorici in dobila ime OŠ Kozara Nova Gorica. 

Pomoč in podpora okoli 400 učencem

Kot so pojasnili, v okviru službe za izvajanje dodatne strokovne pomoči organizirajo in izvajajo dodatno strokovno pomoč na šoli in drugih vzgojno – izobraževalnih zavodih na širšem Goriškem območju, pa tudi na Ajdovskem, Vipavskem in Sežanskem.

število otrok s posebnimi potrebami narašča, število usposobljenih delavcev za delo z njimi pa pogosto ne sledi temu trendu.
Število otrok s posebnimi potrebami narašča, število usposobljenih delavcev za delo z njimi pa pogosto ne sledi temu trendu. Foto: A. Š.

Strokovne delavke OŠ Kozara Nova Gorica v okviru službe za izvajanje dodatne strokovne pomoči izvajajo dodatno strokovno pomoč na 14 osnovnih šolah s podružnicami, v treh samostojnih vrtcih in 5 vrtcih pri osnovnih šolah.  Pri svojem delu nudijo pomoč in podporo okoli 400 učencem in otrokom v osnovnih šolah in vrtcih, njihovim staršem in strokovnim delavcem, ki delajo z njimi.  

V letu 2024 obeležujejo 30 let od začetka organizirane pomoči za učence s posebnimi potrebami na Goriškem, ki se šolajo v rednih programih osnovne šole. Iz skromnih začetkov, ko je ena specialna in rehabilitacijska pedagoginja nudila pomoč učencem s posebnimi potrebami na dveh šolah, se je v teh letih razvila služba za izvajanje dodatne strokovne pomoči, v kateri deluje 30 strokovnih delavk.  V službi delujejo strokovne delavke iz različnih strokovnih področij.  

Pripomočki za učenje številk. Foto: A. Š.
Pripomočki za učenje številk. Foto: A. Š.

Obiskali smo jih ob dnevu šole, ko so organizirali predstavitev Službe za izvajanje dodatne strokovne pomoči in ogled matične šole za zaposlene na Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Zavodu RS za šolstvo, OE Nova Gorica, predstavnike Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora ter svetovalne delavce šol, na katerih delujejo. 

“Vse se lahko izrabi za igro, ki je hkrati učenje”

Na OŠ Kozara je tudi čudovita senzorna soba za individualno delo, kjer nas je sprejela prof. defektologije Tanja Lozej. Senzorna soba omogoča mir, počitek, sprostitev in igro učencev. Z uporabo posebne opreme in pripomočkov učenci spodbujajo raziskovanje prek različnih čutil, imenujejo pa jo kar “čarobna soba”. Soba ima veliko gugalnico, ima polno blazin, čudovite zvočne in vizualne efekte, polno različnih in mehkih materialov, ki te kar popeljejo v svet novih in prijetnih občutij. “Vse se lahko izrabi za igro, ki je hkrati učenje,” je med drugim dejala Tanja Lozej. 

Na šoli je polno odličnih idej za okrasitev in učne pripomočke, v učilnicah je vse pisano in pozitivno prijetno. Učenci na šoli tudi kuhajo, se veliko gibajo, vadijo za odlične predstave, se glasbeno udejstvujejo, rišejo, ustvarjajo in se učijo. Skrbijo za zdravo življenje in za dobre odnose med sošolci. Imajo tudi učilnico za ustvarjalne ure tehnike in tehnologije, kjer izdelujejo skice, načrtujejo, žagajo, brusijo, se učijo različnih vrst spajanja in tako dalje.

Omogočajo tudi dodatno strokovno pomoč v rednem programu

Dodatna strokovna pomoč je namenjena predšolskim otrokom ter učenkam in učencem, ki imajo odločbo o usmeritvi in so v rednem vrtcu ali šoli vključeni v Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami z namenom odpravljanja, korekcije in kompenzacije otrokovih ovir oziroma motenj ter osvajanja tehnik, strategij, veščin in načinov za premagovanje primanjkljajev.

Kot pojasnjujejo, zajemajo PP širok spekter otrok: slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, govorno jezikovne motnje, primanjkljaje na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni, čustveno vedenjske motnje, motnjami avtističnega spektra. Z Odločbo o usmeritvi otrok pridobi pravico do največ petih ur pomoči. Praviloma se izvaja v času rednega pouka, individualno ali v skupini izven razreda ali v razredu.

Vrsta strokovne pomoči je določena z odločbo o usmeritvi. Izvajalci DSP so specialni pedagog, psiholog, pedagog, socialni pedagog, logoped, surdopedagog ter inkluzivni pedagog. Poleg DSP lahko učencem nudijo pomoč tudi učitelji v okviru individualne učne pomoči.  

Izvajalci DSP opravljajo številne naloge. V prvi vrsti izvajajo DSP po odločbi o usmeritvi za posameznega otroka, koordinirajo in vodijo postopek usmerjanja, pripravijo individualiziran program, pomagajo učiteljem pri prepoznavanju in odkrivanju otrok, ki potrebujejo različne oblike pomoči, sodelujejo s strokovnimi delavci šole in jim svetujejo pri izbiri ustreznih oblik pomoči in prilagoditev za učenca.

Sodelujejo tudi s šolsko svetovalno službo, s starši in z zunanjimi institucijami kot so Centri za socialno delo, Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Zavodom za šolstvo, območne enote Nova Gorica, Oddelkom za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora… Poleg tega ponujajo predavanja, delavnice, seminarje za starše in strokovne delavce, ki jih izvedejo na posameznih šolah. 

Pri svojem delu potrebujejo široko strokovno znanje, ki ga zagotavljajo s kontinuiranim strokovnim izobraževanjem, in številne prilagojene učne pripomočke, česar z lastnimi sredstvi ne moremo zagotoviti v takšnem obsegu, kot se izkazujejo potrebe. 

Število otrok s posebnimi potrebami narašča

“V okviru praznovanja 30 letnice organizirane podpore učencem s posebnimi potrebami pripravljamo različne dogodke za strokovno in zainteresirano javnost in zbiramo sredstva za strokovni razvoj področja. Z dogodki želimo povečati prepoznavnost službe za izvajanje DSP in njenega pomena za otroke s posebnimi potrebami ter strokovne delavce, ki z njimi delajo;” opisujejo.

Dodajajo, da število otrok s posebnimi potrebami narašča, število usposobljenih delavcev za delo z njimi pa pogosto ne sledi temu trendu. Zaradi tega želijo pri mladih povečati prepoznavnost poklicev, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in jih navdušiti za usmeritev v te poklice. V mesecu maju načrtujejo številne dogodke, s katerimi bi Službo predstavili širši javnosti. 

Z eno izmed specialnih pedagoginj smo ob tej priložnosti opravili tudi intervju, ki ga lahko preberete TUKAJ

Imena za punčke
Imena za fantke

Povezani članki

Zadnji dodani članki